BAHM Montage BV

Bij BAHM Montage werken we op basis van enorme kennis en ervaring, zeer hoge productkwaliteit en perfecte naleving van gemaakte afspraken. Graag willen wij u kennis laten maken met ons vakmanschap, werkzaamheden en uiteraard; onze uitstekende service.

De hoofdvestiging bevindt zich in Breda. In de werkplaats worden o.a. maatwerkconstructies voor de utiliteitsbouw gerealiseerd. Ook standaard plaatwerk wordt hier vervaardigd.

BAHM Montage biedt een goed projectmanagement met begeleiding om het proces soepel en efficiënt te laten verlopen. Op het project heeft u namelijk een vast contactpersoon.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bel 088-0039901

Specialisten

Onze werkwijze

Van de grote lijnen tot het laatste detail moet u als opdrachtgever kunnen rekenen op maatwerk van specialisten die hun vak verstaan. Met vakbekwame, vanuit strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen, opererende medewerkers die zowel grote projecten als onderdelen daarvan aankunnen.

Vraag offerte aan:

Op zoek naar een montagebedrijf dat u van a tot z van dienst kan zijn? Dan bij u bij ons aan het juiste adres!

We maken de zaken niet mooier, complexer of duurder. Vraag direct uw offerte aan.

Disclaimer voor www.bahm-holland.nl Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.bahm-holland.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door BAHM Holland BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Intellectueel eigendom Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BAHM Holland BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BAHM Holland BV. Geen garantie op juistheid Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met BAHM Holland BV te mogen claimen of te veronderstellen. BAHM Holland BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. BAHM Holland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Wijzigingen Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bahm-holland.nl op deze pagina.