INFORMATIE BAHM MONTAGE

Wij richten ons voornamelijk op montage werkzaamheden o.a.; herbouw, renovatie, reparatie utiliteitsbouw, in de sectoren metaal, bouw, techniek en scheepvaart. Voor alle segmenten kunnen wij de constructie als een compleet product aanbieden, waarbij de levering exact volgens afspraak plaatsvindt.

Wij zijn “groot” geworden door werken aan te nemen waarbij wij alleen de arbeid leveren. Wij kunnen u van alle gemakken voorzien en werk uit handen nemen. Zo zijn door ons diverse imposante werken opgeleverd.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bel 088-0039901

BAHM Montage BV

We laten ons graag uitnodigen om uw opdracht(en) te bespreken. Hierbij kunt u rekenen op goed advies, een voortvarende aanpak en een duidelijke offerte. Besluit u ons een opdracht te gunnen dan zorgen wij voor een perfecte uitvoering en een fantastisch resultaat.

U kunt bij ons terecht voor de meest uiteenlopende werkzaamheden. Hierbij staan vanzelfsprekend vakwerk en professionaliteit hoog in het vaandel. Zowel kleine als grote projecten kunnen worden uitgevoerd. Wij zijn uw partner bij onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden. Indien gewenst kan een verbouwingsproject van A tot Z door ons begeleid worden. Wij kunnen u bijvoorbeeld adviseren bij de aanschaf van apparatuur en materialen. Het bestellen van benodigde apparatuur en materialen wordt vanzelfsprekend ook voor u geregeld.

Standaard productiewerk kan uitgevoerd worden in onze werkplaats in Breda aan de Schapendreef 64. Dit is ook mogelijk op locatie van de klant, waarbij BAHM Montage het hele traject invult, inclusief personeel, materieel en materiaal of alleen de mensen levert.

Speciaal voor de scheepvaart, waarbij elke minuut telt en het schip direct weer in de vaart moet, komen onze mensen met al het benodigde materiaal aan boord. De klus word indien mogelijk tijdens het varen geklaard en onze mensen stappen bij de volgende aanlegplaats weer af zonder dat u tijdverlies heeft geleden. Is uw interesse gewekt? Neemt u dan contact met ons op.

Onze klanten

Disclaimer voor www.bahm-holland.nl Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.bahm-holland.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door BAHM Holland BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Intellectueel eigendom Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BAHM Holland BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BAHM Holland BV. Geen garantie op juistheid Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met BAHM Holland BV te mogen claimen of te veronderstellen. BAHM Holland BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. BAHM Holland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Wijzigingen Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bahm-holland.nl op deze pagina.