Onze contact gegevens

Heeft u vragen? Wilt u kennismaken met BAHM Montage? We staan u graag te woord. BEL: 008-0039901 of MAIL: montage@bahm-holland.nl
Lees meer over onze diensten

 • Bezoekadres HOOFDKANTOOR

  BREDA

  BAHM – Montage BV
  Schapendreef 64
  4824 AM Breda

  Telefoon: +31 (0) 88 00 399 01
  montage@bahm-holland.nl

 • Openingstijden

  werkdagen: 09:00 – 17:00
  zaterdag en zondag: gesloten

Downloads

Wij maken het u niet moeilijker dan nodig. In drievoud aanvragen van certificaten en downloads is niet nodig. Hiernaast kunt u zelf gemakkelijk alle benodigde verklaringen en certificaten downloaden.

Routebeschrijving naar BAHM Montage BV; Schapendreef 64, 4824 AM Breda

Hieronder leest u de routebeschrijving naar BAHM Montage gevestigd te Breda.

Vanaf Middelburg / Bergen op Zoom:

Wanneer u komt vanaf Middelburg / Bergen op Zoom volgt u de A58 richting Roosendaal. Nabij Roosendaal neemt u de A16 richting Breda. Op de A16 neemt u afslag 17 Breda-Noord. Bovenaan de afslag bij de stoplichten gaat u rechtsaf. Bij de eerste twee verkeerslichten gaat u rechtdoor en bij de verkeerslichten daarna slaat u links af, naar de Emerparklaan. Deze weg volgt u, bij de eerst 5 stoplichten gaat u rechtdoor en bij de verkeerslichten daarna slaat u rechtsaf, naar de Schapenweide. U volgt de weg met een bocht naar links, gevolgd door een bocht naar rechts en weer een bocht naar links. Aan de linkerkant bevind zich een groot unit complex met diverse bedrijven. U reed naar achteren en op het einde van dit klein stukje weg rijdt u het terrein van BAHM op.

Vanaf Rotterdam:

Wanneer u komt vanaf Rotterdam volgt u de A16 richting Dordrecht en Breda. Na ongeveer  20 km op de A16 neemt u afslag 17 Breda-Noord. Bovenaan de afslag bij de stoplichten gaat u rechtsaf. Bij de eerste twee verkeerslichten gaat u rechtdoor en bij de verkeerslichten daarna slaat u links af, naar de Emerparklaan. Deze weg volgt u, bij de eerst 5 stoplichten gaat u rechtdoor en bij de verkeerslichten daarna slaat u rechtsaf, naar de Schapenweide. U volgt de weg met een bocht naar links, gevolgd door een bocht naar rechts en weer een bocht naar links. Aan de linkerkant bevind zich een groot unit complex met diverse bedrijven. U reed naar achteren en op het einde van dit klein stukje weg rijdt u het terrein van BAHM op.

Vanaf ’s-Hertogenbosch / Waalwijk:

Wanneer u komt vanaf ’s-Hertogenbosch / Waalwijk volgt u de A59 richting Rotterdam / Antwerpen. Op de A59 neemt u afslag 31 Terheijden. Onderaan slaat u linksaf richting Terheijden en Breda. Deze weg (N285) blijft u volgen bij de eerste 5 stoplichten gaat u rechtdoor en rijd u Breda binnen. Bij de volgende verkeerslichten slaat u rechtsaf, naar de Regenbeemd. Deze weg volgt u met de bocht mee, linksaf naar de Konijnenberg. Bij de stoplichten gaat u rechtsaf richting Haagse Beemden. U gaat de Moerlaken brug over en onderaan gaat u bij de stoplichten rechtsaf. U rijd nu op de Emerparklaan en gaat de eerste afslag naar rechts de Weidehek op. Hier gaat u de eerste afslag naar rechts, deze weg volgt u en rijd 2 fietspaden over rechtdoor, bij de eerste afslag die u tegenkomt gaat u rechtsaf. Aan de rechterkant bevind zich een groot unit complex met diverse bedrijven. U rijd naar hier naar achteren en op het einde van dit kleine stukje weg rijd u het terrein van BAHM op.

Vanaf Antwerpen / Breda:

Wanneer u komt vanaf Antwerpen / Breda volgt u de A16 richting Dordrecht / Rotterdam. Nabij de Moerdijkbrug volgt u de A16 richting Breda. Op de A16 neemt u afslag 17 Breda-Noord. Bovenaan de afslag bij de stoplichten gaat u rechtsaf. Bij de eerste twee verkeerslichten gaat u rechtdoor en bij de verkeerslichten daarna slaat u links af, naar de Emerparklaan. Deze weg volgt u, bij de eerst 5 stoplichten gaat u rechtdoor en bij de verkeerslichten daarna slaat u rechtsaf, naar de Schapenweide. U volgt de weg met een bocht naar links, gevolgd door een bocht naar rechts en weer een bocht naar links. Aan de linkerkant bevind zich een groot unit complex met diverse bedrijven. U reed naar achteren en op het einde van dit klein stukje weg rijdt u het terrein van BAHM op.

Disclaimer voor www.bahm-holland.nl Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.bahm-holland.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door BAHM Holland BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Intellectueel eigendom Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BAHM Holland BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BAHM Holland BV. Geen garantie op juistheid Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met BAHM Holland BV te mogen claimen of te veronderstellen. BAHM Holland BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. BAHM Holland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Wijzigingen Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bahm-holland.nl op deze pagina.