BAHM HOLLAND en BAHM MONTAGE BV

Experts op het gebied van
elektro, installatie, industrie, metaal, techniek en bouw

Wat biedt BAHM Holland?

BAHM Holland is actief op het gebied van elektro, installatie, industrie, metaal, techniek en bouw
En dat in de breedste zin van het woord.
Of het nu gaat om grote of kleine projecten, BAHM Holland pakt het aan!

BAHM is in 2013 opgericht te Breda. In de loop van de jaren is BAHM-Holland B.V. uitgegroeid tot een veelzijdig onderneming, waarbij engineering, productie en dienstverlening op een hoog niveau zijn gekomen.

BAHM – Uitzendbureau

Wij, als uitzendbureau, bieden banen in; Administratie, Electrotechniek, Industrie, Installatietechniek, Schoonmaak, Shipbuilding, Transport en Werktuigbouw.

BAHM – Montage

Wij zijn gespecialiseerd in het vakkundig en efficiënt oplossen van alle voorkomende montageprojecten. Als allround elektro, installatie montagebedrijf beschikken wij over gespecialiseerde vakmensen. Onze meest voorkomende montageprojecten zijn o.a. herbouw, renovatie, reparatie in de sectoren elektro, installatie, scheepsbouw en las- constructiewerk. 

Staalconstructies algemeen:
– t.b.v. gebouwen
– trappen, bordessen en kooiladders

Sanitair en elektra:
– U kunt bij ons terecht voor leidingwerk, cv, ventilatie, loodgieterswerk en verbouwing van de badkamer. Onze werkzaamheden variëren van het aanpassen leidingen, aanleg van HWA en riolering, ketelhuizen, modulair, sanitair plaatsen, aanleg van koelinstallaties en nog veel meer. Daarnaast kunnen we alle sanitair leveren en monteren.
– Onze werkzaamheden variëren van het aanleggen van schakelmateriaal, meterkasten, lichtinstallaties tot en met complete elektrische installaties voor bedrijven zoals hoofd -en onder verdeelkasten, transformatorhuizen.

Naast de montage van de in onze werkplaats gemaakte producten houden wij ons bezig met:
– Onderhoud- en revisiewerkzaamheden
– Las- en montagewerkzaamheden
– Het slopen/demonteren van staalconstructies

We staan je graat te woord

BAHM Montage BV
Schapendreef 64
4824 AM Breda
T: +31 (0)88 – 003 9901
E: montage@bahm-holland.nl

BAHM-Holland BV
Schapendreef 66
4824 AM Breda
T: +31 (0)88 – 003 9900
E: info@bahm-uitzendbureau.nl

Disclaimer voor www.bahm-holland.nl Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.bahm-holland.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door BAHM Holland BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Intellectueel eigendom Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BAHM Holland BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BAHM Holland BV. Geen garantie op juistheid Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met BAHM Holland BV te mogen claimen of te veronderstellen. BAHM Holland BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. BAHM Holland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Wijzigingen Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bahm-holland.nl op deze pagina.